seçki


Konu Alanı
Eser Adı
Yazar(lar)
Yazım Üretim Tekniği
Yüzyıl
Coğrafyası
Arama Terimi
10 sonuç bulundu.
10 - 30 - 50 - 100
Konu Alanı Eser Adı Yazar (lar) Yüzyılı
Mimari Metinler
Mimarlığı Tanımlayıcı Metinler
Tuhfet-ül-Mimarîn
Mimari Metinler
Kitabeler
Topkapı Sarayı Çinili Köşk İnşa Kitabesi 15. yy
Mimari Metinler
Mesleki-Eğitim Metinleri
Fenn-i Mimari Ali Talat ve Ali Kemalettin 20. yy
Mimari Metinler
Mimarlığı Tanımlayıcı Metinler
Sanat Bahisleri = Fatih Camiin Orijinal Şekli ve Türk Sanat Mimarisindeki Yeri Doktor Ağaoğlu Mehmed 20. yy
Mimari Metinler
Kente ve Yapılara Dair Anlatılar
Türbename Fuadi Derviş Ömer 17. yy
Mimari Metinler
Kente ve Yapılara Dair Anlatılar
Tarih-i Ayasofya İbn Müneccim-Yusuf b. Musa Balıkesirli 15. yy
Mimari Metinler
Kente ve Yapılara Dair Anlatılar
Ta'rif-Name-i İstanbul (Evsaf-ı İstanbul) Abdüllatif b.Abdullah el-Kastamoni Latifi 16. yy
Mimari Metinler
Kente ve Yapılara Dair Anlatılar
Haza Tarih-i Beyan-ı Bina-ı Ayasofya-ı Kebîr (Tuhfetü’l-Fakir-Tarih-i Bina-i Ayasofya) Şemseddin Karamani Şemseddin Mahmud b. Ahmed 15. yy
Mimari Metinler
Mimarlığı Tanımlayıcı Metinler
Risale-i Mimariyye Cafer Iyani 17. yy
Mimari Metinler
Mimarlığı Tanımlayıcı Metinler
Usul-i Mimari-yi Osmani İbrahim Edhem Paşa başkanlığındaki heyet: Montani Efendi, Bogos Efendi, Mösyö Mayer (çizimler), Mösyö Sabah (fotoğrafların çekimi ve tabı), Mösyö De Lone (Fransızca metin) 19. yy
 1