ekip


araştırma ekibi


BU

Belkıs Uluoğlu  

Belkıs Uluoğlu İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi, Prof. (1983- ). İ.T.Ü.’den Mimar olarak mezun oldu (1980). U.C.Berkeley’den M.Arch. derecesini aldı (1982) ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde doktorasını tamamladı (1990). Carnegie-Mellon University’de misafir öğretim elemanı (1987-88) ve daha sonra bir NSF projesi kapsamında araştırmacı olarak bulundu (1990-91). Tasarım Kuramı, Mimarlık Kuramı, Mimarlık Epistemolojisi alanlarında ders, yayın ve araştırmaları bulunmaktadır. Tasarım Stüdyosu yürütmekte ve Tasarım ve Mimarlık Kuramı dersleri vermektedir. Yayınları arasında; Bugünün Türkiye’sinde Mimarlık, E.Aysev (der.) (2018); Mimarlığın Ontolojisi ve Sözde Yıkımı Üzerine (2012); Design and Cinema: Form Follows Film, Enşici ve Vatansever ile, ed.ler (2006); The Speciality of the Individual Building and the Everydayness of the City (2005); ve Design knowledge communicated in studio critiques (2000) bulunmaktadır.

ST

Semra Tigrel  

Semra Tigrel Serbest tasarımcı. O.D.T.Ü’den Mimar olarak mezun oldu (1979). O.D.T.Ü’den M.Arch. derecesini aldı (1982) ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde doktorasını tamamladı (2013). İ.T.Ü Endüstri Tasarımı bölümünde araştırma görevlisi (1994-1996) ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık bölümünde öğretim görevlisi olarak bulundu (2014-2017). İç mekan iş çevresi tasarımı ve fiziksel ergonomi alanlarında yayın ve araştırmaları bulunmaktadır. Mimarlık ve iç mimarlık alanlarında tasarım stüdyosu yürütmüştür. Yayınları arasında; ‘Ergonomic supporting unit for invasive surgery’ 2014 AHFE 5th International Conference,. ‘Üç boyutlu insan modellerinin antropometrik tasarımda Kullanımı, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi (2013) bulunmaktadır.

BB

Burçin Başyazıcı  

Burçin Başyazıcı Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda, Belkıs Uluoğlu danışmanlığında doktora eğitimine devam etmektedir. 2011-2018 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde asistanlık yapmış olup, Temmuz 2018’den beri Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Mimarlık kuramı, mimarlığın “öteki” kavramları, mimarlığın ağ ajanları ve mimari fenomenoloji araştırma konuları arasında yer almaktadır.

ÖG

Önen Günöz  

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 2006 yılında lisans, 2008 yılında yüksek lisans derecelerini aldı. Halen İTÜ Mimari Tasarım Programı’nda Belkıs Uluoğlu danışmanlığında doktora çalışmasına devam etmektedir. 2009-2014 yılları arasında İTÜ Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2016-2017 akademik yılında Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak bulunmuş, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak derslere girmektedir. Mimari tasarım eğitimi, stüdyo pedagojisi, mimarlıkta biliş araştırma konuları arasındadır.

danışmanlar


İK

İlknur Kolay  

İlknur Aktuğ Kolay
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1977 yılında mezun olduktan sonra aynı kurumda Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon alanında 1979 yılında Yüksek Lisans çalışmasını, 1989 yılında da Mimarlık Tarihi alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Doktora çalışmasını tamamladı. 1993 yılından bu yana, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesidir. Mimarlık Tarihi bilim alanında ders vermekte olup çalışmaları genellikle Batı Anadolu Türk Beylikleri Dönemi, Erken ve Klasik Osmanlı mimarisi ve yapım teknikleri üzerinedir. Bu konularda çeşitli kitap ve makalelerden oluşan yayınları bulunmaktadır.

GC

Gül Cephanecigil  

V. Gül CEPHANECİGİL Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini mimarlık tarihi alanında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları geç Osmanlı dönemi mimarlığı, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemleri Türkiyesinde mimarlık tarihi yazımı ve mimarlık- tarih- miliyetçilk etkileşimi üzerinde yoğunlaşmaktadır.