seçki

OMMA-Seçki, filtrelenebilir bir bilgi bankası olarak, araştırma kapsamında incelenen ve mimarlığın olası farklı epistemolojisinin oluşturulmasında kurucu metinler olarak düşünülmüş olan eserlerin derlemesinden ve yorumlanmasından oluşmaktadır.

OMMA-Seçki, tamamlanmış ya da bitmiş bir derleme olma iddiasında olmamakla beraber, mimarlığın bilgisine dair bir kozmolojinin inşası bağlamında farklı ontolojilere dayanan eserleri barındıran ve böylelikle bir bütünü ifade eden bir derlemedir.