Mimari Metinler

Tuhfet-ül-MimarînCoğrafyası :

İstanbul

Arşiv - Kütüphane :

Topkapı Sarayı Arşivi, D.1461/4, ff. 6b-27b

Genel Fiziki Yapısı :

30 varak.

Üslup Özellikleri :

Başlangıç bölümü nesir ve nazım olarak yazılmıştır.  İzleyen on iki bölümde eserler liste olarak verilmiştir.  En son bölüm nesirdir. 

Etkiler / Etkilenmeler :

Adsız Risale ve Risalet-ül-Mimariye'nin bu eserin müsveddeleri olduğu düşünülmektedir.  Bu eserlerle birlikte ciltlenmiştir.

İçeriği ve Strüktürü :

Eser bir giriş, on iki bölüm ve bir son söz olmak üzere on dört bölümden oluşmaktadır.  Giriş bölümünde Sinan'ın nasıl devşirilip acemi oğlanlık dönemi sonrası yeniçeri olduğu, seferleri, en son olarak mimarbaşılığa getirilmesi, üç padişah -Sultan Süleyman, Sultan Selim, Sultan Murat- dönemi boyunca bu görevi sürdürmesi anlatılmaktadır.  Sinan'ın mimarlık üzerine görüşleri ile, özellikle yapısal niteliklere yer verecek şekilde, devam eden giriş bölümünde "Mimarlığın kuralları ve binaların esası ve arazinin istihkamı üzerine düşünmek gerektiğinden..." ifadesi yer almaktadır.  Daha sonra çeşitli yapı gruplarının listesini beyan ettiği belirtilir: tüm binalar, mescitler, medreseler, imaretler, sağlık yapıları (darüşşifa), saraylar, su yolu kemerleri, köprüler, kasır ve köşkler, hamamlar, mahzenler, kervansaraylar.  En son Hâtime bölümünde "bu bendelerinin tasarrufatını beyan eder" başlığı altında Şehzade Camii'ni, Sultan Süleyman Han dönemi eserlerine örnek olacak bir başlangıç yapı olarak tarif eder.

Anahtar Kelimeler :

Risale, Mimari, Mimar Sinan