Mimari Metinler

20. yy

Sanat Bahisleri = Fatih Camiin Orijinal Şekli ve Türk Sanat Mimarisindeki Yeri

1927

Doktor Ağaoğlu Mehmed
Yazar(lar) :

Doktor Ağaoğlu Mehmed

Miladi Tarih :

1927

Yüzyılı :

20. yy

Coğrafyası :

Ankara

Basımevi :

Hayat Mecmuası

Yazım / Üretim Tekniği :

Arap Harfli Hasılı Metinler

Arşiv - Kütüphane :

ISAM (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi), Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php 

Genel Fiziki Yapısı :

297x420,2 mm, 6 sayfa. Metnin yanı sıra eskizler (görünüş ve plan) gösterir şekilller içeriyor. Çok sayıda dip not ile açıklama içermekte.

Üslup Özellikleri :

Düz yazı.

İçeriği ve Strüktürü :

Burada yazar, Ağaoğlu Mehmed, hala bitmemiş bir tartışmayı Fatih Camii’nin dokümanlarına ulaşarak yeniden tartışmaktadır.  Tartışma konusu “Türk milleti acaba mimari eserler yaratma yeteneğine sahip midir?” meselesidir.  Şöyle demektedir: “tarafsız bir araştırmacı Türklerde güzel sanatlar yaratma yeteneğinin var olup olmadığını değil, Türk mimarisinin yaratıcı ve kendisine has bir gelişim çizgisine  sahip olup olmadığını araştırmalıdır. Dolayısıyla sorulacak soru, acaba, Türk mimari eserleri birer taklit eseri mi, yoksa milli Türk ruhunu  kapsayan  ve mantıklı bir gelişime sahip olduğunu gösteren  birer örnek midir, şeklinde olmalıdır.”  Daha sonra ayrıntılı olarak belgelerini sunar ve der ki:  “Yukarıdaki açıklamalardan sonra şu ortaya çıkıyor ki Fatih camiin asli şekli, birçok araştırmacıların iddia ettiği gibi, doğrudan doğruya Bizans  mimari tarzının etkisi altında yapılmış bir bina değil aksine Selçuklu-Türklerinin başkenti olan Konya’ da başlayan ve daha sonra Bursa’ da ileriye götürülen ve en nihayetinde İstanbul’ da ogunlaşma  hedefine ulaşan gayet mantıklı bir  gelişmenin eserdir.”  
Fatih Camii'nin 1765 depreminde yıkılmadan önceki mimarisini araştırarak, Türk Mimarisinin Ayasofya'dan esinlenerek geliştirildiği iddiasını çürütmeyi amaçlamaktadır.  Fatih Camii'nin, İstanbul'da ilk padişah camii olarak sekizinci asrın ikinci yarısında inşa edilmiş olduğunu Celal Esad'a referans vererek belirtir.  Başka kaynaklar aracılığıyla da caminin orijinal biçimine ilişkin bilgileri derlemeye çalışır.  
Daha ayrıntılı olarak bilgilenebilmek üzere metnin okunabilmesi için burada, araştırmamız kapsamında günümüz Türkçe'sine çevirilen, Aras Seddigh Frootan ve Prof.Dr. Cihan Okuyucu çalışması olan metni sunmaktayız.

Yorum :

Araştırmaya dayalı eleştirel bir metin olması açısından önemlidir.   

Anahtar Kelimeler :

Ağaoğlu Mehmed, Fatih Camii, Hayat Mecmuası, mimari, Türk Mimarlığı, orijinal