bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

Abu al-Qasim Ibn HAWQAL 2014 (988). Kitab Surat al-Ard. Islamic Encyclopedia, http://islamicencyclopedia.org/islamic-pedia-topic.php?id=569,  son erişim yarihi: Mart 2016.

ADIVAR, H. E., 2014 (1912). Yeni Turan, İstanbul: Can Yayınları.

AFETİNAN, A., 1968.  Mimar Koca Sinan,  Ankara: Türkiye Emlak Kredi Bankası Neşriyatı.

AFYONCU, F. 2001. XVII. Yüzyılda Hassa Mimarlar Ocağı, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

AHMED REFİK. 1936. Türk Mimarları, İstanbul: Hilmi Kitaphanesi.

AKGÜNDÜZ, A.,  ÖZTÜRK, S.,  BAŞ, Y., 2005. Üç Devirde Bir Mabed Ayasofya, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.

AKGÜNDÜZ, A.,  ÖZTÜRK, S.,  BAŞ, Y., 2006. Kiliseden Müzeye Ayasofya Camii, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.

AKKACH, S.  2005.  Cosmology and Architecture in Premodern Islam: an architectural reading of mystical ideas,  USA: State University of New York.

AKPINAR, Ş.  2002. “Lâmi‘î’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 12.

AKÜN, Ö. F. 1994. “Divan Edebiyatı”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 9, s. 422.


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Sonraki