bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

YAZAR, L. N.  1985. Halvetîliğin Şa'bâniyye Kolu-Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve Türbenâme, Ankara: Mas Matbaacılık.

YAZICI, N.  2003.  “Osmanlının İlk Mimarlık Kitabı: Usul-u Mimari-i Osmani”, Arkitekt, sayı 497, ss.12-19.

YAZICI, N. 2007. Osmanlılar’da Mimarlık Kurumunun Evrimi ve Tanzimat Dönemi Mimarlık Ortamı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul: MSGSÜ. 

YERASİMOS, S. 1993. Türk Metinlerinde Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri, (Çev. TEKELİ, Ş.), İstanbul: iletişim Yayınları.

YILDIRIM, H. 2015. “Divan Şiirine Göre Burçlar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt:8, sayı:41, ss.340-353.

YÜKSEL, İ. A., 2004. Kanûnî Sultan Süleyman Devri (926-974 / 1520-66) İstanbul, c. VI, ss. 328-29. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

YÜKSEL, İ. A., 2005. Risâle-i Mi’Mâriyye, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

Yüksel, A., 2014. “Rüyalar ve Osmanlı İmparatorluğu”, Akademik Bakış Dergisi ,Sayı 45, s.1-23. 

Önceki - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -