bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

MORKOÇ, S. B. 2010. A Study of Ottoman Narratives on Architecture: Text, Context and Hermeneutics,  Washington, D.C.: Academica Press.

MÜBAREK GALİB. 1922. Anadolu Türk Asar ve Mahkukatı Tetebbuatına Esas: Ankara- Birinci Kısım- Umumi Bir Nazar- Kabristanlar, Mescidler, Camiler, İstanbul: Matbaa-i Amire.

NAGY, L. 2009. Surat Al-Ardh: The Muslim Masters of Mapmaking, Dar-us-salam Publishers.

NALBANTOĞLU, G. 1988. “The Birth of an Aesthetic Discourse in Ottoman Architecture”, METU JFA, 8:2, s. 115-122.

NALBANTOĞLU, G. ve WONG, C. T. 1997. Postcolonial Space(s), New York: Princeton Architectural Press.

NASR, S. H. 2005. “Klasik İslam Düşüncesinde Bilgi ve Modern Bilgi Kavramının Eleştirisi”, ISAM Konferansları, http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=211&cat_id=3&chid=66  Son erişim tarihi: Aralık 2015. 

NECİPOĞLU, G. 1995. The Topkapı Scroll: Geometry and Ornament in Islamic Architecture, Santa Monica, CA: The Getty Center for the History of Art and the Humanities.

NEFÇİ, A.  2013. “Ali Talat Bey”, Vakıf Restorasyon Yıllığı, sayı 6, s. 151-154.

NEUWEG, G. H.  2004. “Tacit Knowledge and Implicit Learning”, FISCHER, M., BOREHAM, N., NYHAN, B. (Ed.ler), European Perspectives on Learning at Work: The Aquisition of Work Process Knowledge, Luxemburg: Office for Official Publications for the European Communities.

NİYAZİOĞLU, A. 2012. “Dreams in Ottoman Society, Culture, and Cosmos”. Ottoman History Podcast. http://www.ottomanhistorypodcast.com/2012/08/dreams-in-ottoman-society-culture-and.html. Son Erişim Tarihi: 12.07.2018.

Önceki - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - Sonraki