bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

PLATO (EFLATUN). (M.Ö. IV-V. YY) 1945. Theaitetos, çev.: Macit Gökberk, Ankara: Milli Eğitim Basımevi. 

POLANYI, M. 1958.  Personal Knowledge: Towards a post-critical philosophy, Chicago: University of Chicago Press.

POLANYI, M. 1967. The Tacit Dimension, New York: Anchor Books.

POPPER, K. R. 1962.  Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, New York: Basic Books.

POPPER, K. R. 1978. “Natural Selection and the Emergence of Mind”, Dialectica, vol.32, sayı 3-4, s.339-355. (Darwin College, Camridge, 8 Kasım 1977’deki davetli konferansı.)

RAMSEY, W. M. 2007. Representation Reconsidered, Cambridge: Cambridge University Press.

READ, H. 1965. Icon and Idea: The function of art in the development of human consciousness, New York: Schocken books.

ŞAHİN, M. S. 1993. “Cennet”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 7, ss. 374-376.

ŞAHİNOĞLU, M. 1977. Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman olarak Kullanılışı, Sadberk Koç, Türk-İslam Kültürü Kaynak Eserler Dizisi 1, İstanbul: Türk Eğitim Vakfı.

SAİ MUSTAFA ÇELEBİ, (XVI.th cent.) 2002.  Book of Buildings Tezkiretü’l-Bünyan and Tezkiretü’l-Ebniye (Memoirs of Sinan the Architect),  Develi, H. (ed.), İstanbul: Koçbank. 

Önceki - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - Sonraki