bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

IŞIK, M. 2003. Kayseri’de Mimari Eserlerde Geçen Ayet ve Hadisler, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Yayınları.

KAFADAR, C. 1989. “Self and Others: The Diary of a Dervish in Seventeenth Century Istanbul and First-Person Narratives in Ottoman Literature”, Studia Islamica, no 69, s. 121-150.

KAFADAR, C., 2014. Asiye Hatun Rüya Mektupları, İstanbul: Oğlak Yayınevi.

KAPLAN, M. 1957. “Nedim’in Şiirlerinde Mimari, Eşya ve Kıyafet”, İstanbul Enstitüsü Dergisi, sayı 3, ss. 43-45.

KARACA, M. (Ed.) 2012. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz, İstanbul: İTÜ Rektörlüğü

KARAMAĞARALI, B. 2006 (1971 tıpkıbasımı).Edirne Eski Camiin Kitabeleri ve Mimarimizdeki Yeri”, Vakıflar Dergisi, Sayı IX, ss. 331-342, Ankara: PYS Vakıf Sistem Matbaası.

KARGI, H. 1994. “Zevkî Kadın Sıbyan Mektebi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, cilt:7, s.549.

KEMAL, A. (ÖZGÜL, M. K., Derl.) 2003 (1911).  Fetret, İstanbul: Hece Yayınları.

KEMAL, S. 2007. “Estetik”, NASR, S. H. ve LEAMAN, O., İslam Felsefesi Tarihi, Cilt 3, ss.211-221, İstanbul: Açılım Kitap.

KIZILER, H. 2013.  “XVII.YüzyıldaYaşayan Bir Sufî’nin Tasavvuf Karşıtlarına Verdiği Cevaplara Dair Bir Örnek: Ömer Fuadî’nin Türbenâme Risalesi”, Journal of Islamic Research, 24 (3), ss. 137-145.

Önceki - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - Sonraki