bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

SÜRÜN, M., 2009., “Sanat Tarihi Yazımında Matbu Mimari Monografilere Dair İlk Örnekler (1857-1919)”, s. 657-666, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 7, Sayı 14. 

TANJU, B.  2007. Tereddüt ve Tekerrür: Mimarlık ve Kent Üzerine Metinler 1873-1960,  İstanbul: Akın Nalça.

TANYELİ, U. 1995. “Türkiye'de modernleşmenin unutulmuş tanıkları: Askeri mimarlık elkitapları”, Mimarlık (263),s. 38-42.

TANYELİ, U.  2015.  Sınıraşımı Metinleri, İstanbul: Akın Nalça Kitapları.

TEKELİ, İ. ve İLKİN, S. (derl.)  1997.  Mimar Kemalettin’in Yazdıkları, İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.

TOPALOĞLU, B. 1993. “Cennet”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 7, ss. 376-386.

TOPRAK, M. F. 2004. “Yâkut el-Hamevî’nin MuʽCemu’l-Buldân Adlı Eserine Eleştirel Bir Bakış”, EKEV Akademi Dergisi, yıl 8, sayı 21, s. 173-181.

TOURNIKIOTIS, P.  1999.  The Historiography of Modern Architecture,  Cambridge, MA: The MIT Press.

TSCHICHOLD, J. 1961.  Geschichte Der Schrift In Bildern, Hamburg: Hauswedell Co.  Alıntılandığı kaynak: ŞAHİNOĞLU, M. 1977.  Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak Kullanılması, İstanbul:Türk Eğitim Vakfı, Sadberk Koç, Türk-İslam Kültürü Kaynak Eserler Dizisi-1.

TÜFEKÇİOĞLU, A. 2001. Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Önceki - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - Sonraki