bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

SAİ MUSTAFA ÇELEBİ, (XVI. YY) 2003. Yapılar Kitabı: Tezkiretü’l Bünyan ve Tezkiretü’l Ebniye: Mimar Sinan’ın Anıları, Develi, H. (editör), İstanbul: Koçbank. 

SAID, E. W. 1978. Orientalism, New York: Pantheon Books.

SAKIZLI OHANNES PAŞA (Bostancı, K., Haz.). 2005 (1891). Güzel Sanatlar Tarihine Giriş, Ankara: Hece Yayınları.

SEMPER, G. 1991 (1834).  “Öffenlicher Lehrkursus über die allgemeine Geschichte der Baukunst”, Laudel, H. ve Semper, G., Architektur und Stil, Dresden: Verlag der Kunst.  Alıntılandığı kaynak: HVATTUM, M. 2004. Gottfried Semper and the Problem of Historicism, Cambridge: Camridge University Press.  

ŞENYURT, O. 2011. Osmanlı mimarlık örgütlenmesinde değişim ve dönüşüm, İstanbul: Doğu Kitabevi.

ŞENYURT, O.  2015.  Osmanlı Mimarisinin Temel İlkeleri, İstanbul: Doğu Kitabevi.

ŞEŞEN, R. 1988. “Mimar Sinan ile İlgili Yazmalar”, SÖNMEZ, Z. (ed.) Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, s.269-275, İstanbul: İş Bankası.

ŞEYH BEDRETTİN (KETENE, C., Çev). 1990 (XV. YY.). Varidat, Ankara: Kültür Bakanlığı.

SKINNER, B. F. 1989. “The origins of cognitive thought”, American Psychologist, 44(1), 13-18.

SÖNMEZ, Z. 1989.  Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Önceki - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - Sonraki