bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

ULUOĞLU, B. 2002.  “Mimarlık Bilgisinin Çifte Kimliği ve Kavramsallaştırılış Biçimi Üzerine”, s.52-67. Mimarlık ve Felsefe, Ural, Ş., Şentürer, A., Atasoy, A. (ed.ler), İstanbul: YEM.

ÜNALIN, Ç. 2009. “Mimar ve mühendisler tarafından II. Meşrutiyet Döneminde İstanbul’da Yayımlanmış İki Dergi: Génıe Civil Ottoman (1910) ve Zeitschrift für Technik und Industrie in der Türkei (1916)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları (2), 59-96.

ÜNALIN, Ç. 2011. “II. Meşrutiyet Döneminde Mimar ve Mühendislerin Kurduğu Dört Dernek ve Yayımladıkları Fransızca Üç Dergi”, Mimarlık (358), xx-xx.

UZUNÇARŞILI, İ. H. 1929. Kitabeler, İstanbul: Devlet Matbaası.

Vakıflar Dergisi. 2006 (1942 tıpkıbasımı). Sayı 2, (Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı), Ankara: PYS Vakıf Sistem Matbaası.

VanDerLINDEN, S. 2011. The Science Behind Dreaming, Scientific American, July 26.

WAGNER, R. K., & STERNBERG, R. J. 1985. “Practical intelligence in Real-World Pursuits: The role of Tacit Knowledge”, Journal of  Personality & Social Psychology, 49; p.436–458.

WITTGENSTEIN, L. 1958. Philosophical Investigations, trans. by G.E.M. Anscombe, Basil Blackwell (ilk basımı 1953).

YAVUZ, Y. 1981a. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi ve Mimar A. Kemalettin Bey (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul: İTÜ. 

YAVUZ, Y. 1981b. “Mimar Kemalettin Bey (1870-1927)”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7 (1), 53-76.

Önceki - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - Sonraki