bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

KUTLUER, İ. 1995. “Felek”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 12, ss. 303-306.

LAKOFF, G. 1982. Categories and Cognitive Models, Berkeley Cognitive Science Report No.2, Berkeley, California: University of California, Institute of Cognitive Sciences. 

LAKOFF, G. ve JOHNSON, M. 1999. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, New York: Basic Books.

LANGRISH, J.  1999. “ Different Types of Memes – Recipemes, Selectemes, and Explanemes”,  Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission, vol. 3, issue:2, s.109-122.

LÂTİFÎ (SUNER PEKİN, N., Haz.). 1977 (1524-1525). Evsâf-ı İstanbul,  İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

Mc LUHAN, M. 1962.  The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man,  Toronto: University of Toronto Press.

McCLUNG, W. A. 1983. The Architecture of Paradise: survivals of Eden and Jerusalem, Berkeley: UC Press.

MEHMED RÂ’İF. 1996 (1896).  Mir’ât-ı İstanbul, c. 1, İstanbul: Çelik Gülersoy Vakfı Yayınları.

MERİÇ, R. M. 1965. Mimar Sinan: Hayatı, Eseri: I Mimar Sinan’ın Hayatına, Eserlerine Dair Metinler.  Ankara: Türk Tarih Kurumu.

MESTYAN, A. 2011. “Arabic Lexicography and European Aesthetics: The Origin of ‘Fann’”, Muqarnas, 28, ss. 69-100.

Önceki - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Sonraki