bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

OAKS, J. A.  2008  "Was al-Khwarizmi an applied algebraist?", University of Indianapolis.  http://pages.uindy.edu/~oaks/MHMC.htm Son erişim tarihi: 14.07.2018.

OGBORN, M. 2002. “Writing Travels: Power, Knowledge and Ritual on the English East India Company's Early Voyages”, Transactions of the Institute of British Geographers Vol. 27, No. 2, pp. 155-171.

OKAY, C. 2004. “Eski harfli mühendislik dergileri”, Türkiye Araştrmaları Literatür Dergisi, 2 (4), 629-640.

OKUMUŞ, E. 2006. “İbn Haldûn’un Osmanlı Düşüncesine Etkisi”, İslam Araştırmaları Dergisi, sayı 15, ss. 141-185.

OKUYUCU, C.  2015. Divan Edebiyatı Estetiği, İstanbul: Kapı Yayınları.

ÖMER FUADİ (SAFİ, M.). 1998 (1611/1612). Menakıb-ı Şeyh Şaban-ı Veli ve Türbename, Kastamonu: Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Yayınları.

ÖZ, T., 1944. Mimar Mehmet Ağa ve Risalei-Mimariye, Arkitekt Yayınları, no. 16, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası. 

ÖZBUDUN, S. 2015. Hermes'ten İdris'e, Bir Dinsel Geleneğin Dönüşüm Dinamikleri, Ankara: Ütopya Yayınevi . (1. Baskı 2004)

ÖZERDİM, M. N. (çev.) 1963. Büyük Bilgi ve Müzik Hakkında Notlar (Konfüçyüs  felsefesine ait metinler), Ankara: Milli Eğitim Basımevi (2. Baskı).

PALA, İ. 1999. “Mazmun’un Mazmunu”, KALPAKLI, M., haz., Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, İstanbul: YKY.

Önceki - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - Sonraki