bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

HARTMANN, N. 1949.  Einführung in die Philosophie, Göttingen.  Aktaran: TUNALI, İ. 1984.  Sanat Ontolojisi, İstanbul: Sosyal Yayınlar.

HILL, D. R. (XII.YY) 1974. The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, by Ibn al-Razzaz al-Jazari, Berlin: Springer.

HOIJER, H. (Ed.). 1954. Language in Culture, Conference on the interrelations of language and other aspects of culture, Chicago: University of Chicago Press.

Hugh Pagan Books. “Bury ve Breman‘ın Writings on Architecture Civil and Military c.1460 to 1640 (2000)” seri için kitabevinin yorumu, 13 Temmuz 2001. http://www.hughpagan.com/rare-books/writings-on-architecture-civil-and-military-c-1460-to-1640-a-checklist-of-printed-editions/131430, Son erişim tarihi: 4.Eylül.2014.

HUSSERL, E. 1970. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, Evanston: Northwestern University Press.

İBN SÎNÂ. (XI.YY.) 2013. Mûsikî, TURABİ, A. H. (çev.), İstanbul: Litera Yayıncılık.  

IBN TUFEYL (ÖZALP, A., Haz., REŞİT, B., Çev.). 1985 (XII. YY.). Ruhun Uyanışı ya da Hayy İbn Yakzan’ın Olağanüstü Serüveni, İstanbul: İnsan Yayınları.

İBNİ HALDUN (DURSUN, T. Çev. ve Önsöz).  2014 (1377). Mukaddime, I ve II.  İstanbul: Kaynak Yayınları.

İĞDEMİR, U., 1965.  “Önsöz”, Mimar Sinan: Hayatı, Eseri: I Mimar Sinan’ın Hayatına, Eserlerine Dair Metinler, s. vii-x, Meriç, R. M. (haz.), Ankara: Türk Tarih Kurumu.

İHSANOĞLU, E., ŞEŞEN, R., BEKAR, M. S., GÜNDÜZ, G., BULUT, V.  2006.  Osmanlı Tabii ve Tatbiki Bilimler Literatürü Tarihi,  Cilt I ve II,  İstanbul: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA).

Önceki - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - Sonraki