bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

GRABAR, O.  2006.  Islamic Art and Beyond: constructing the study of islamic art, vol. III.  England: Ashgate.

GRABAR, O.  2006. Islamic Visual Culture, 110-1800: constructing the study of islamic art, vol. II.  England: Ashgate.

GÜLER, A. S. 1994. İkinci Meşrutiyet Ortamında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi,  Doktora tezi. İstanbul: MSÜ.

GÜNERGUN, F., 1987. “Osmanlı mühendis ve mimarları arasında ilk cemiyetleşme teşebbüsleri”. E. İhsanoğlu (yay. haz.) Osmanlı İlmi ve Mesleki Cemiyetleri (I.Milli Türk Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiri Kitabı), s.155-196, İstanbul: IRCICA.

GÜNERGUN, F. 2001. “Son Osmanlı döneminde mimar ve mühendis meslek örgütleri ve dergileri”, Mimarlık (300), s. 26-28.

GÜNERGUN, F. 2005. “Mekteb-i Harbiye'de okutulan mimarlık ve inşaat bilgisi dersleri için 1870'li yıllarda yazılmış üç kitap”, s. 151-163, A. Ağar, D. Mazlum, G. Cephanecigil (Ed.ler), Afife Batur'a Armağan: Mimarlık ve sanat tarihi yazıları, İstanbul: Litetratür Yayınevi.

HABERMAS, J. 1971. Knowledge and Human Interests, Boston: Beacon Press. (Almanca ilk baskı, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968) 

HAMADEH, S. 2007. The City's Pleasures: Istanbul in the Eighteenth Century, WA: University of Washington Press.

HANÇERLİOĞLU, O. 1977. Felsefe Ansiklopedisi, Kavramlar ve Akımlar, İstanbul: Remzi Kitabevi. 

HARARI, Y. N. 2014. Sapiens, A Brief History of Humankind, London: Vintage.

Önceki - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - Sonraki