bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

FARABİ,  2001. El Medinetu'l Fâzıla, DANIŞMAN, N. (çev.), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İslam Klasikleri 15.

FELEK, Ö. 2014. Kitabü'l-Menamat - Sultan III. Murad'ın Rüya Mektupları, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

FERRIER, J. F. 1854. Institutes of Metaphysic, The Theory of Knowing and Being, Edinburgh &London: William Blackwood and Sons.

FOUCAULT, M. 1980. Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977.  Sussex, GB: The Harvester Press. (ilk basım: 1972).  

FOUCAULT, M.  1994.  The Order of Things: an archeology of the human sciences, New York: Vintage Books. (İlk basım 1966.)

FREKE, T. ve GANDY, P. 2008. The Hermetica, The Lost Wisdom of the Pharaohs, New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin. (1.Baskı, London: Judy Piatkus Ltd.: 1997)

GALİTEKİN, A. N. 2003. Osmanlı Kaynaklarına Göre İstanbul: Cami, Tekke, Medrese, Mekteb, Türbe, Hamam, Kütüphane, Matbaa, Mahalle ve Selatin İmaretleri. İstanbul: İşaret Yayınları.

GENDLER, T. S. 2013. Intuition, Imagination, and Philosophical Methodology, Oxford University Press.

GETTIER, E. L. 1963.  “Is Justified True Belief Knowledge?”, Analysis, Vol. 23, No. 6., s. 121-123.

GÖKYAY, O. Ş., 1975. Risale-i Mimariyye, Mimar Mehmet Ağa, Eserleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Önceki - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - Sonraki