bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

CHOAY, F. 1997. The Rule and the Model: on the theory of architecture and urbanism, Cambridge, MA: The MIT Press.


CIANCILIO, A. T., MATTHEW, C., STERNBERG, R. J., & WAGNER, R. K. 2006. “Tacit knowledge, practical intelligence, and expertise”, ERICSSON, K. A. (Ed.), The Cambridge Handbook of expertise and expert performance, New York: Cambridge University Press.


CRANE, H., 1987. Risāle-i Mimāriyye: An Early Seventeenth-century Ottoman Treatise on Architecture, Leiden: E.J. Brill.


ÇUBUKÇU, İ. A. 1986. Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, Ankara: Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yayınları. No. 174.

DAWKINS, R. 1999. The Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press. (İlk baskısı: 1976).

DAWKINS, R. 1999. The Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press. (İlk baskısı: 1976).

DAYEZADE Mustafa Efendi (Onur, O., haz.). 2002 (1751). Edirne’de Selimiye Cami Risalesi, İstanbul: Kuşak Ofset. 

De LANDA, M.  2000.  A Thousand Years of Nonlinear History, New York: Swerve.

DEMİRCANLI, Y. Y. 1989. İstanbul Mimarisi İçin Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul: Vakıflar Genel Müdürlüğü.

DEMİREL, Ş. 2002. “Mazmun Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 21.

Önceki - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Sonraki