bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

BERGER, J. 1980.  “Seker Ahmet and the Forest”, s. 86-93, About Looking, New York: Pantheon Books.


BERNSTEIN, J. 1976.  Einstein, New York: Penguin Books.


BEYDİLLİ, K. 1995. Türk bilim ve matbaacılık tarihinde Mühendishâne, Mühendishâne Matbaası ve Kütüphanesi, İstanbul: Eren Yayıncılık.

BOZKURT, N. 2010. “Şemse”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt:38, s. 518.

BURY, J. ve BREMAN, P.  2000. Writings on Architecture Civil and Military c.1460 to 1640. A checklist of printed editions, Hes & de Graaf Publishers BV.


ÇAĞMAN, F. ve TANINDI, Z. 2011. “Selections From Jalayirid Books in the Libraries of Istanbul”, Muqarnas, vol. 28, s. 221- 264. Leiden, Boston: Brill.

CARPO, M.  2001.  Architecture in the Age of Printing: orality, writing, typography, and printed images in the history of architectural theory, Cambridge, MA: The MIT Press.


CENGİZ, H. E. 1983. Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul: Bilgi Yayınları. 

CEPHANECİGİL, V. G. Ve AKIN, G. 2010. “Geç Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemi Türkiyesinde milliyetçilik ve mimarlık tarihi”, itü dergisi/a: mimarlık, planlama, tasarım; cilt 9, sayı 2, s. 29-40.

CHANDRASEKARAN, B, JOSEPHSON, J. R., BENJAMINS, V. R. 1999. “What Are Ontologies, and Why Do We Need Them?”, IEEE Intelligent Systems, 14(1), s. 20-26.


Önceki - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Sonraki