bibliyografya

Araştırma süresince yararlanılan kaynakların tamamı, hem araştırmanın kuramsal arka planının sunuşu demek olarak hem de konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara da fayda sağlayabileceği düşüncesiyle aşağıda listelenmiştir.

178 Sonuç

AKÜN, Ö. F. 2013. Divan Edebiyatı, İstanbul: ISAM Yayınları.

AKYÜREK, G. 2009. “Tanzimat Döneminde Mimarlığın Değişen Bilgisi: Fenn-î Mimari, Gazeteler ve Diğerleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, sayı 13, s.93-120.

AKYÜREK, G. 2011. Bilgiyi Yeniden İnşa Etmek: Tanzimat Döneminde Mimarlık, Bilgi ve İktidar, İstanbul: Türk Vakfı Yurt Yayınları.


AL-ALLAF, M., 2006. The Essential Ideas of Islamic Philosophy, USA: The Edwin Mellen Press.

ANDI, M. F., 2002.  Bir Osmanlı Bürokratının Avrupa İzlenimleri, Mustafa Sami Efendi Ve Avrupa Risalesi, İstanbul: Kitabevi.


ASLAN, F. 2009. Ayasofya Efsaneleri, Doktora tezi, İstanbul: İ.Ü., S.B.E., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı.

AYNUR, H., HAYASHI, K., ve KARATEKE, H., (ed.ler). (2015) Database of Ottoman Inscriptions (DOI), http://www.ottomaninscriptions.com/, Son erişim tarihi: 14.05.2016.

AYVANSARAYİ HÜSEYİN EFENDİ, ALÎ SÂTI’ EFENDİ SÜLEYMÂN BESÎM EFENDİ (GALİTEKİN, A. N., Haz.). 2001(1786). Hadıkatü'l-cevâmi : İstanbul Câmileri ve Diğer Dînî-Sivil Mi’mârî Yapılar, İstanbul: İşaret Yay.

BAHADIR, O. R. ve DANIŞMAN, H. G. 2005. “Late Ottoman and Early Republican Science Periodicals: Center and Periphery Relationship in Dissemination of Knowledge”, IRZIK, G. ve GÜZELDERE, G. (Ed.), Turkish Studies in the History and Philosophy of Science, ss. 285-308, Dordrecht: Springer.

BAHAR, H. (ed.) 2015. Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı,  Konya: Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.

Önceki - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - Sonraki