seçki


Konu Alanı
Eser Adı
Yazar(lar)
Yazım Üretim Tekniği
Yüzyıl
Coğrafyası
Arama Terimi
4 sonuç bulundu.
10 - 30 - 50 - 100
Konu Alanı Eser Adı Yazar (lar) Yüzyılı
Mimari Metinler
Kente ve Yapılara Dair Anlatılar
Türbename Fuadi Derviş Ömer 17. yy
Mimari Metinler
Kente ve Yapılara Dair Anlatılar
Tarih-i Ayasofya İbn Müneccim-Yusuf b. Musa Balıkesirli 15. yy
Mimari Metinler
Kente ve Yapılara Dair Anlatılar
Ta'rif-Name-i İstanbul (Evsaf-ı İstanbul) Abdüllatif b.Abdullah el-Kastamoni Latifi 16. yy
Mimari Metinler
Kente ve Yapılara Dair Anlatılar
Haza Tarih-i Beyan-ı Bina-ı Ayasofya-ı Kebîr (Tuhfetü’l-Fakir-Tarih-i Bina-i Ayasofya) Şemseddin Karamani Şemseddin Mahmud b. Ahmed 15. yy
 1