Mimari Metinler

Mimari KitabıMehmed İzzet
Yazar(lar) :

Mehmed İzzet

Arşiv - Kütüphane :

Millet, Ali Emiri RYZ (00114).

Genel Fiziki Yapısı :

El yazısı, rika, 97 yk.

İçeriği ve Strüktürü :

Mimari tarzlardan –Mısır, Şam, Yunan, Roma, Arap, Gotik- kısaca söz ederek başlar.  “Mimarinin izva-i muhtelifi” başlığı altında; “ebniyenin inşası için üzerinde konuşulan fenn-i mimari-i mülkiye ile fenn-i mimari askeriye beyan olunacakdır” denir.  Bundan sonra, “Mimarlikta riayet olunması lazım gelen tertibat”, “Evvela Binanın Metin Olması”,” Binanın Vücuda Getirilmesi Hususunda Teşebbüs Olunacak Hususat”, “Fenn-i Mimarinin Havi Olduğu Usul-ü Muhtelifenin Beyanı” başlıkları ile devam eder.  Son bölüm “Mesaha-yı Sütuh (Yüzey Ölçümleri)”dir.  

Anahtar Kelimeler :

Mimari, Fenn-i mimari, Mehmed İzzet